سامانه ثبت اطلاعات اساتید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

استاد محترم متقاضی همكاری با واحد الكترونیكی، به استحضار می‌رساند در جهت بروزرسانی اطلاعات و تكمیل فرآیندهای مورد نیاز، دسترسی به سامانه ثبت اطلاعات اساتید به صورت موقت بسته می باشد. لطفاً در صورت تمایل جهت ثبت درخواست همكاری بعد از تاریخ 1399/02/15 به سامانه ثبت اطلاعات اساتید مراجعه نمایید. معاونت آموزشی و امور تحصیلات تكمیلی