استاد محترم متقاضی همکاری با واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

لطفاً جهت ثبت درخواست همكاري از تاريخ 98/06/01 به سامانه ثبت اطلاعات اساتيد مراجعه نماييد.

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی